Sprawdzenie stanu sprawy

 

 

 

Sprawdzenie dokumentu

Uzyskanie informacji wymaga podania kodu dostępu otrzymanego w urzędzie.

Proszę wybrać wydział:


Opracowanie: Andrzej Świgost - Starostwo Powiatowe w Bochni.


Uzyskanie informacji wymaga podania kodu dostępu otrzymanego w urzędzie.
 

Proszę wybrać rodzaj dokumentu:


Wydział Architektury
i Budownictwa

Wydział Komunikacji
i Transportu


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Spraw Obywatelskich
i Zapobiegania Zagrożeniom


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Promocji, Kultury i Zdrowia

Wydział Edukacji

Wydział
Finansowo-Księgowy


Wydział Oragnizacyjno-Prawny

System e-POWIAT umożliwia uzyskanie dostępu do informacji o aktualnym stanie załatwianej sprawy w urzędzie za pośrednictwem internetu.

W celu uzyskania dostępu do informacji, należy w momencie nadawania biegu sprawie, pobrać od pracownika starostwa indywidualny kod dostępu.
Jeżeli pragną Państwo sprawdzić stan sprawy, należy w menu po lewej stronie wybrać wydział w którym jest załatwiana sprawa, a następnie podać przydzielony w urzędzie unikalny dla każdej sprawy kod dostępu i nacisnąć przycisk "sprawdź".
Kod dostępu mogą Państwo uzyskać w urzędzie w momencie wszczynania sprawy, kod przydziela pracownik który przyjmuje od Państwa dokumenty (pracownik wydziału lub dziennika podawczego).

Jeżeli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat procedur załatwianych w urzędzie spraw, zapraszamy na stronę gdzie są opisane procedury najczęściej załatwianych spraw w urzędzie.  >PROCEDURY<

Aktualne ogłoszenia i informacje istotne dla mieszkańców powiatu (internetowa tablica ogłoszeń)
zamieszczone są na stronie:
www.informacje.powiat.bochnia.pl

Informacje dotyczące działania naszego urzędu znajdą również Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej starostwa oraz na naszej stronie internetowej.
Sprawdzenie prawa jazdySprawdzenie paszportu

    
Andrzej Świgost - Bochnia, wrzesień 2003